Danske Bedemænd

Vi er medlem af foreningen Danske Bedemænd

Vi har siden 2003 hjulpet med alt det praktiske ved begravelser og bisættelser.

For at blive medlem af Danske Bedemænd, skal man have taget grunduddannelsen for bedemænd. Det sikrer, at man har modtaget undervisning i både den praktiske og den psykologiske del af erhvervet. Samtidig har man et stærkt netværk, når opgaver skal løses – også i andre dele af landet.

Danske Bedemænd er en landsdækkende sammenslutning af bedemænd. På hjemmesiden finder du praktiske oplysninger om blandt andet bedemændenes opgaver, de etiske retningslinjer og dine klagemuligheder. Du kan også finde oplysninger om, hvad du skal gøre i forbindelse med dødsfald i din nære familie.  Du kan desuden bestille materialer om alt det praktiske, men også om eksempelvis hvordan du kommer igennem sorgen, om økonomi og om arv.

Besøg Danske Bedemænds hjemmeside

Vi dækker hele Svendborg, Langeland og omegn

Lars Brynk Andersen, bedemand

Jeg er født og opvokset i Tryggelev på Langeland. Jeg er udlært mekaniker, men før jeg blev bedemand, arbejdede jeg som falckredder i Rudkøbing i mange år. Du kan ringe direkte til mig på 2343 3654.

Birte Brynk Andersen, bedemand

Jeg er født i Sydslesvig, men har også mine rødder i Tryggelev. Lars og jeg blev gift i 1984 og vi har to sønner. Før jeg blev bedemand arbejdede jeg i forskellige jobs inden for salg og service. Jeg tager mig overvejende af samtaler med pårørende og svarer på alle spørgsmål. Ring til os på 6251 1618.